Příspěvky a poplatky pro rok 2020:

  • Roční členský příspěvek – dospělí 200 Kč + každý výcvik na cvičišti ve Vinici - 50 Kč
  • Roční členský příspěvek pro studenty a důchodce 100 Kč + každý výcvik na cvičišti ve Vinici - 50 Kč
  • Výcvik v kryté hale v Chotusicích pro členy 100 Kč, pro nečleny - 120 Kč
  •  Výcvik na cvičišti ve Vinici pro nečleny - 70 Kč

Stanete-li se členem od poloviny roku (od 1.7.)  - zaplatíte poloviční členský příscipěvek

Číslo účtu: 115-8141520217/0100 u Komerční banky. Do poznámky uvést: jméno + čl. poplatky 2020. Členské poplatky zaplaťe prosím do konce března daného roku.

Pokud se stávající člen rozhodne ukončit členství, sdělí to výcvikáři nebo komukoliv z výboru klubu, pokud stávající člen neoznámí ukončení členství a nezaplatí členský příspěvek do konce března daného roku, je jeho členství automaticky ukončeno.

 

Brigády:

!Povinností každého člena je plnit brigádnické hodiny za určitý rok!

Pro rok 2020 je stanoveno pro každého člena klubu odpracovat 5 brigádnických hodin ve společných brigádách + účast na pravidelném sekání dle rozpisu, který bude sestaven podle počtu členů.

Začnete-li chodit od poloviny roku (od 1.7.) a chcete být členem našeho klubu - splníte pouze 3 brigádnické hodiny.

Seznam prací pro splnění brigádnických hodin:

Opakovaně potřebné práce:

  • sekání trávy (zázemí cvičiště kolem kotců + příjezdová cesta)
  • dovoz vody do barelu
  • vyvézt pytel s odpadky
  • hrabání listí na podzim

Dále jakoukoliv činnost související s údržbou našeho cvičiště, musíte  nahlásit někomu z výboru, aby Vám byly zapsány brigádnické hodiny. Brigády za Vás mohou plnit i vaši rodinní příslušníci nebo Vám mohou pomoci.