Závodíme 2014

V uplynulém roce se hodně našich členek účastnilo různých dogdancingových zkoušek a závodů s velmi pěknými výsledky.  Zkoušky a závody jsme také pořádali na našem cvičišti. Dařilo se nám někdy více, někdy méně, ale výkony byly vždy pěkné.

Nejvíce se do závodění "opřela" Dana se Samíkem, Tereza s Bončou, Kristýna střídavě s Bordie a Sherry a Iveta s Ryo a poprvé také s Eijirem a Summer.

Všichni pilně trénovali a závodní sezonu začali právě 6.4. 2014 na našem cvičišti na Vinici zkouškami, kde se podařilo Ivetě a Ryo získat titul MoD1 a Tereza s Bončou a Kristýna sBordie složily na výborně zkoušku DwD2.

Fotografie od Sandry Rudolfové si můžete prohlédnout zde        Fotografie od D. Pospíšilové - zde
     

Další úspěchy přišly s letními tábory. Všechny týmy trénovali u renomovaných instruktorek -  Šimony Drábkové a Aleny Smolíkové. Součástí většiny táborů bývají právě zkoušky, které jsou velkou šancí pro všechny týmy využít nově nabyté zkušenosti a dovednosti.

Takže Daně a Samíkovi se podařilo na táboře ve Vrchlabí u Šimony Drábkové, který byl spojen i s agility, splnit hned dvě DD zkoušky na výbornou a to HtM1 a F1

Kristýna a Sherry splnily na výborně zkoušku MD1 a potom s Bordie také na výborně HtM2 obě ve Dvoře Králové u Aleny Smolíkové. (Fotografie)

Také Terka s Bonny si na táboře u Aleny Smolíkové splnily na výborně zkoušky HtM2 a F2, čímž získaly titul Master of Dogdancing 2 (MoD2)

A nakonec se i  Katkce Jozové s Orionem  podařilo na táboře sešimonou Drábkovou splnit na výborně všechny "jedničkové zkoušky, čímž získali titul MoD1

                                              

Takže to bylo opravdu úspěšné léto.

A následovaly další postupové zkoušky na našem cvičišti, tentokrát podzimní a  stím také první neoficiální závody O pohár Doubraváčka. Reportáž o těchto závodech již na strákách proběhla. Bohužel Tentokrát se podařilo jen Ivetě se Summer splnit na výborně zkoušku F1 a s Ryo obsadit druhé místo v závodících nováčcích. 

Fotografie1

Fotografie2

                                           

A dalších zkoušek se účastnila Dana se Samíkem a Terka s Bonny v Petcentru v Horních Počernicích na konci loňského roku. Terka stále usilovala s Bončou o splnění nejvyšší zkoušky HtM3, ale ani před vánoci se to bohužel nepodařilo, ale Dana se Samíkem vybojovali splnění další jedničkové zkoušky a to DwD1 a tím úspěšně završili svůj dogdancingový rok 2014.

Terka s Bončou se ale nevzdaly a hned na začátku letošního roku se znovu zúčastnily postupových zkoušek a tentokrát se topodařilo a složily na výborně zkoušku HtM3, čímž získaly titul MoDHtM. Moc gratulujeme.

 

Na konci roku 2014 se ještě v Horních Počernicích konaly DD závody Vánoční dárek, kterých se zůčastnila Kristýna se Sherry a Iveta s Ryo. I když se neumístily na předních pozicích, za jejich nápaditost a kreativitu jim patří obdiv.